Cíl projektu, smysl robota:    Robot by měl být schopen jezdit po stole, přičemž si hlídá svou přední část. Pokud narazí na kraj stolu, otočí se a jede dál. Hlavní úkol robota je při reakci na posvícení do senzoru, otočit se, najet ke kraji stolu a spustit závaží na jeřábu a opětovně jej vytáhnout.

Další cíle projektu:   Žáci si na tomto robotovi vyzkouší stavění robota, technickou konstrukci, návrh a samotné naprogramování robota. Kromě těchto činností bude mít tento robot uplatnění i ve fyzice. Úkolem žáků bude spočítat rychlost navíjení a odvíjení.

Feedback: Projekt jako takový byl velkým přínosem. Samotný projekt se nám povedl podle očekávání. Robot dělá to, co jsme si určili na začátku projektu. Při samotné práci jsme se rozvíjeli z hlediska stavby i z hlediska programování samotného robota. Stavba robota byla tou jednodušší části, jelikož se jednalo o skládání součástek z poměrně dobře známé stavebnice LEGO. Další částí bylo samotné programování, které ovšem šlo také poměrně snadno, jelikož se jednalo o grafický programovací nástroj.

Nejpracnější částí bylo samotné ladění programu a robota. Nejtěžší bylo přesně do detailu vyladit program tak, aby fungoval přesně podle představ. Nakonec jsme do programu přidali i měřící část, která nám pomohla naplnit výukové cíle projektu.

Project

Whole project you can visit here.

Autoři: Tomáš Chrstoš, David Růžička