EN: The animated example was designed as an outcome of an assignment which was given me during my university studies at the Faculty of Education in frame of a course „Didactics of ICT Education – IV“. Being a student teacher I thought how to invite children to participate in a proces of creation of animated story, how to motivate them for storytelling. To get some experiences I decided to invite my son to help me.

There are two ways how to start with storytelling: you can give children a set of pictures to think up their own story and then to aminate it. Another possibility how to start is to propose a theme and start with children to develop a story. I decided for this last way.

My wish was the animated story cannot be empty without any idea. I put an accent on a story should be informative as stories (fairy tales) usually are. We focused our story on a theme of environmental protection which should encourage to a (moral) conclusion.

We contemplated about the story. The moral of our story will that cars cannot simply go to forest, that we cannot drive a car to forest.

And the little car knew about no entry into forest for all that it entred in the forest, so it should follow a panishment. But how can we punish the car? For example, one of car‘ s wheels will break itself then the car will ask to a mushroomer repair the wheel. The mushroomer will repair it but the car should promise in return to it to its rescuer that it never goes to the forest. As a reward for repair of the wheel the car will take the mushroomer home.

CZ: Pro zpracování příběhu jsem hledal takovou formu, při které bych zapojil co nejvíce samotné děti. Takovou formou storytelling zaručeně je, a proto padla volba právě na něj. Někdo si pod pojmem digitální storytelling automaticky představí, že se vše děje digitálně, tedy jen za pomocí počítačů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů, iPadů atd.
Určitě tomu tak ale nemusí být. ICT technologie v tomto řetězci jistě hrají svoji důležitou úlohu, ale jak se za chvilku dozvíte, až v samotném závěru. Storytelling je možné pojmout dvěma způsoby. Za prvé tak, že žákům předložím několik obrázků (výborné jsou také kostičky s obrázky, které se náhodně rozhází), podle kterých poté příběh vymýšlí a následně zpracují. Druhá možnost, a tu jsem zvolil pro moji ukázku, je taková, že si nejdříve vytyčíme téma, o kterém chceme vlastně vůbec vyprávět.
Pokud dítě, ale nejen dítě, neví proč má něco dělat, má logicky k takové činnosti nulovou motivaci a podle toho také samotný výsledek může vypadat. U tohoto příkladu jsem jako motivaci použil zveřejnění hotového příběhu na serveru Youtube a přehrání videa ve vybraných třídách naší základní školy.

Author: Miloslav Khas

Project: CZ version, EN version