EN: The system serves for the purpose of monitoring birds in a given area. We can map types of small birds from the recordings. Becauce of this reason the task was changed to be a bird feeder, which can also be considered a bird nest. However, because of the location, where the system can be built, it is very unlikely that birds would nest there. We can build such system in the forest, it would however be extremely expensive and data inaccessible. The recordings are stored on a server which can be accessed indefinitely. Any interested people will be able to find this desciption and videos from the birdhouse on the Internet.

The birdhouse itself is from the project Prindednest, which is sponsored by MISS3 s.r.o. The birdhouse is OpenSource and is freely downloadable from the project webpage http://www.printednest.com/. The birdhouse is glued to glass and then a camera is attached from the other side. The camera is connected to a server, which records any movement behind glass in the birdhouse. In case of successful recording, the data is stored on a server, which later shows the recordings to anyone interested. The web server provides both the recordings as well as the live feed from the birdhouse.

CZ: Systém slouží k monitorování ptactva v dané lokalitě. Z vytvořeného záznamu je možné mapovat druhy drobného ptactva. Z tohoto důvodu je zadání upraveno na ptačí krmítko, které je možné považovat i za hnízdo. Vzhledem k lokalitě, kde je možné systém postavit, není ale pravděpodobné, že ptáci zahnízdí. Samozřejmě je možné systém postavit v lese. Na druhou stranu datová dostupnost a cena takového řešení, by byla příliš veliká. Záznam je uskladněn na serveru, kde bude dostupný na dobu neurčitou. Případní další zájemci si budou moc najít na internetových stránkách tento popis i videa z budky.

Samotná budka je z projektu Printednest. Tento projekt zaštiťuje firma MISS3 s.r.o. Budka je ale OpenSource a je volně ke stažení třeba na adrese projektu http://www.printednest.com/. Budka se následně přilepí na sklo. Z druhé strany je potom připevněna kamera. Ta je připojena k serveru, který zaznamenává
pohyb za sklem v budce. V případě úspěšného záznamu pohybu uloží záznam na webový server.
Ten nakonec vše zobrazení zájemci o pozorování. Webový server poskytuje jak záznam, tak přímý vstup z budky.

web with live video

Author: Martin Beránek