Väkipyörä – Pulley

Presentation in ”Force” –Thematic school subject integration:
(Crafts, Physics and chemistry, Mother tongue , English)

– Opettaja antoi meille aihealueen. (The teacher chose a theme.)
– Kirjastosta haettiin siihen liittyviä tietoja. (We searched information in the library.)
– Kirjastossa etsittiin sopivia kirjoja. (We took some books about the topic from the library.)
– Koulussa me luimme kirjoja. (We read books at school.)
– Väkipyörä oli helppo tehdä. (The pulley was easy to make.)
– Valitsimme sen, koska se oli helpoin tehdä ja kuvatessa se ei vaatinut montaa ottoa. (We choose the topic because it was easy to make and to film.)

– Erilaisia työvaiheita olivat rakentaminen, harjoittelu, kuvaaminen ja iMovie.- Kaikki sai valita itse tehtävänsä. (The work phases were: building, practicing, filming and editing with iMovie. Everybody could choose his job.)
– Mikä oli työssäsi vaikeaa? – iMovie käyttö oli vaikeaa. (What was hard?  -Using iMovie was a bit difficult.)
– Mikä oli kivaa? – Kuvaaminen oli kivaa. (What was fun? -The filming was fun.)
– Lavasteiden tekoon meni pari tuntia. (Making props took couple of hours.)
– Mitä mieltä olet lopputuloksesta? -Ihan hyvä lopputulos. (What do you think about final results? – It is good.)
– Mitä muuttaisit,jos voisit? – En muuttaisi mitään. (What do you change in next time? – Nothing.)
– Mitä appseja/ohjelmia te käytitte ?  iMovie, Keynote ja kamera. (What apps you used? -iMOvie,Keynote and Camera.)

Tekijät: May,Teemu,Tomi ja Oskari P (Authors)