This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

Summary

Resum:

Com a alumne del grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona, a l’assignatura Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d’Aprenentatge tenim com a repte la reflexió del procés d’aprenentatge al llarg del curs, participant d’aquesta forma al projecte DIYLAB.

El món està en constant canvi i, si nosaltres no evolucionem, no podrem ser feliços en un món al que ja no estarem adaptats. Per això es important la creació d’espais de constant formació en el que els nous reptes no deixin lloc per a la monotonia.

L’atenció a lo inesperat i la innovació son valors fonamentals en el món actual, d’aquí la importància en la creació de noves oportunitats per aprendre i compartir els coneixements amb altres persones.

Resulta evident que quan el que fas t’agrada, el fas molt millor i els resultats també milloren.

Com a cloenda, només dir que, lo bo que posem a la nostra vida es retroalimenta.

Abstract:

As a pedagogy’s student of the Barcelona’s University, at the subject “Entorns, Processos I Recursos Tecnològics d’Aprenentatge” we have the challenge to think about the learning process during all this year. Therefore, we participate in the DIYLAB project.

The world is constantly changing and, if we don’t evolve, we won’t be happy in a world where we won’t be adapted. For this reason, it’s important to create places where you can learn new challenges that don’t let space to the monotony.

The attention to unexpected things and the innovation are fundamental values in the actual world. Therefore, it has a lot of importance to create new opportunities to learn and share our knowledge to other people. It’s obvious that when you do what you love, you do it better and your results also improve.

To sum up, I only would like to say that all the good things that we make in our lives will be our result of success.

By: Lidia Rubio

Video: DIYLab Project