This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

Summary

Resum assignatura i DYLAB

En l’assignatura d’entorns, processos i recursos tecnològics per l’aprenentatge he realitzat diferents activitats i sessions que m’han apropat a entendre millor com havia de ser un entorn.

Aquest aprenentatge ho puc resumir en: un entorn és únic. Amb això vull dir que un entorn qualsevol sempre té els seus detalls i recursos que l’enriqueixen i que fins hi tot en l’entorn més mal organitzat pots treure un aprenentatge. L’entorn ha de ser net, lluminós i amb diversitat de recursos.

L’entorn per adquirir un aprenentatge potser dins d’una aula, a sobre de la gespa, dins de la cuina o el mar. Així doncs, la interacció no només amb les persones sinó amb l’entorn és la millor manera d’aprendre de manera lliure.

Per altre banda, he après que s’han de compartir moments, estones, temps, a no tenir por d’innovar i portar a terme una idea qualsevol que pugui tenir.

Tot això ho he après amb dedicació no només de la meva part, sinó dels meus companys i companyes i de les dues professores, que hem recorregut el camí junts.  Les classes encara que tinguessin teoria eren diferents perquè no era taula, ordinador power, i això ha fet que tingui interès en ella.  He après a seguir el meu camí conjuntament amb les meves ulleres.

Summary of the course

In the course of environments, processes and technology resources for learning have completed different activities and sessions that approached me better understand how it had to be an environment.

This learning it can be summarized as: an environment is unique. By this I mean that any environment always has its details and resources that enrich it there until everything in the environment can remove a badly organized learning. The environment should be clean, bright and with a variety of resources.

The environment may acquire learning in a classroom, on turf, in the kitchen or the sea. Thus, the interaction not only with people but the environment is the best way to learn freely.

On the other hand, I learned to be shared moments, moments, times, not to be afraid to innovate and carry out any idea you may have.

All this I learned with dedication not only from me but my colleagues and the two teachers, who have traveled the road together.

The theory classes but had differed because it was table, computer power, and that has an interest in it. I’ve learned to follow my route together with my glasses.

By: Meritxell Aznar

Video: Environments DYILab