This digital object has been developed from the University of Barcelona in Pedagogy Degree context, most specifically, in Digital and Visual Culture in Social and Education Environments Subject.

 

Summary

Resum

El següent vídeo, és el resultat de l’experiència i l’aprenentatge del semestre dins l’assignatura d’entorns, processos i recursos tecnològics d’aprenentatge. Durant aquests mesos, hem treballat diversos temes relacionats amb l’entorn que ens envolta i com treballar dins d’aquest. La societat com bé sabem està en continu canvi, i és feina nostre, com a pedagogs, actualitzar­nos per formar als diversos col·lectius. En la següent reproducció, he intentat plasmar el meu aprenentatge més evident en aquest transcurs, relacionat a la meva vida personal així com la professional. Gràcies al treball amb el que ens hem compromès i en el que ens hem endinsat, la recerca prèvia i l’anàlisi m’ha aportat més coneixement del meu entorn personal del que mai hagués imaginat. L’art o la qualitat d’escoltar, amb tot el que aquest comporta, ha repercutit en la meva vida quotidiana fent- me reflexionar envers moltes situacions en les que em trobo o veig. Ha estat, en definitiva, un bonic i profitós viatge cap a l’adquisició de nous recursos personals.

Abstract

The next video, is the result of my experiences and knowledge’s that I could learn during those month at the subject of “ Entorns, processos i recursos tecnològics d’aprenentatge “. During those month, we have been working different topics which have relation with the environment were we life and how can we work in it. As we all know, society is constantly changing and is our job, as pedagogy, to keep actualizing ourselves so we can help and from a big variety of collectives. In the next reproduction, I’ve tried to transmit my new knowledge’s and how those have affected and how do they have lots of relations with my personal and professional life. Thanks to the project which we have compromised ourselves and how much we have focused in the topic, the previous research and the fact of analysing all the information after, it has given me lots new knowledge’s which I can further use for my personal life in a way which I would ever thought. The art or the quality of being able to listen, with all the things that this mean, has influenced in my personal life and has made me think about lots of the situations which I sometimes I have to life. As a result, it’s been a beautiful and very rich travel of a new and very useful knowledge’s.

By: Clara López

video: Què he après? What I have learnt?