This digital object has been developed in “Properties and new uses of materials for design” subject from the Design degree from EINA, University School of Design and Art (attached to the Autonomous University of Barcelona). The aim of the subject has been research about one material and then design a project in the Graphic Design and Visual Creation area where this material present a new use.

https://laderivafestival.wordpress.com/sobre-el-festival/innovacio/

Volem crear un nou concepte de festival. Utilitzem el suro com a material de construcció ja que és sostenible i no danya el medi ambient.

Aprofitem les propietats del suro, un material amb gran producció a Espanya i totalment natural. Col·laborem amb la cura dels residus a les platges.

Som conscients de l’impacte medi ambiental que generen els macro-esdeveniments com aquest, per això hem desenvolupat un programa especific per tal de reduir la nostra petjada ecològica el màxim possible.

Encara que el nostre material no crea residus, col·laborem amb Ecoembes per assegurar-nos de què fem una correcta recollida selectiva dels residus que puguem generar al llarg del festival.

By Carme Alcoverro, Raquel Fabrellas, Paula Haguiara, Ana Llimona, Tomàs Lóbez, Clàudia Orellana and Miquel Vila